2012-10-03 17:16 #0 av: Milliey

Bischon Frisé är en glad och lättlärd och angelägen om att vara sin ägare till lags. Den kräver måttligt med motion, men tackar inte heller nej till skojig aktivering, som till exempel agility eller flyball.

Historik

Bichon frisé härstammar från rasen bichon teneriffe. På 1400-talet tog spanska sjömän med dessa hundar till Teneriffa och därifrån fick de följa med på resor. Rasen blev sedan populär vid renässanshoven och därefter var den en uppskattad luffar- och cirkushund. Bichon frisé är formellt sett en relativt ung ras och den första rasstandarden kom 1933. Det stora uppsvinget för rasen kom då den presenterades klippt, eftersom detta framhävde både de vackra proportionerna och rasens uttrycksfulla ögon. 1976 kom de första exemplaren av rasen till Sverige.

Användningsområde

Rasen är en utpräglad sällskapshund, glad och lättlärd och angelägen om att vara sin ägare till lags. Den kräver måttligt med motion, men tackar inte heller nej till skojig aktivering, som till exempel agility eller flyball. En bichon frisé passar bra till en oerfaren hundägare. Rasen passar även bra med barn, men föräldrar bör som alltid tänka på att en hund, oavsett ras, inte är någon leksak.

Hälsa

Bichon frisé är en i stort sett sund hundras. Det gäller att i första hand se till att föräldrarna är friska och sunda. I rasen finns PRA och olika katarakter (ögonsjukdom) och för att få registrera valpar krävs att föräldrarna är ögonundersökta innan parning. För registrering krävs även att föräldrarna är knäledsundersökta innan parning. Klåda och allergier förekommer i rasen, samt problem med rinnande ögon. Rasen ingår i Svenska Kennelklubbens hälsoprogram avseende PRA och patella (lösa knäleder).

Egenskaper / Mentalitet

Bichon frisé är positiv och glad och gillar att vara med på det mesta. Det härliga temperamentet är ett av rasens signum

Storlek och utseende

Rasen är en dvärghund med max 30 cm i mankhöjd. De speciella kännetecknen för rasen är de tre svarta prickarna; de runda mörka ögonen och den svarta nostryffeln, som tillsammans bildar en triangel. Pälsen som är vit och silkeslen, klipps på kroppen för att framhäva hundens proportioner och huvudet rundklipps för att framhäva de vackra ögonen.

Pälsvård

Pälsvården är krävande och det är viktigt att vara införstådd med att det tar tid att sköta en bichon frisé. Hunden ska kardas och kammas varje dag, samt badas ungefär var fjortonde dag. Efter att hunden badats ska den fönas torr och samtidigt ska pälsen kardas, så att den blir rak. Skötseln tar i snitt två timmar per vecka, utöver tiden för badning och föning. Beroende på pälskvalitet bör hunden klippas ungefär var sjätte vecka. En av rasens fördelar är att den inte fäller.

Övrigt

Skaffa dig så mycket information om rasen som möjligt och var mycket noga med valet av uppfödare. Ta också reda på vad du får för hjälp av uppfödaren efter det att du fått hem valpen då många frågor uppstår. Något att tänka på är att den kräver en hel del pälsvård och är man inte intresserad av det, bör man se sig om efter en annan ras.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel skriven av Milliey

Källor:
Skk.se
Wikipedia
Bilder: http://free-pet-wallpapers.com